2012/04/27

Gå och se nu på Fotografiska


Marcus Bleasdale


I slutet av 1980-talet växte en rebellrörelse fram i norra Uganda med syfte att avsätta landets regering. Rörelsen är känd under namnet Herrens Motståndsarmé (The Lord’s Resistance Army, LRA) och dess ledare, Joseph Kony, påstår sig ha spirituella krafter. Armén är ökänd för sina blodiga tillslag mot lokalbefolkningarna i och omkring Uganda – idag opererar LRA främst i Demokratiska Republiken Kongo, Centralafrikanska Republiken samt Södra Sudan – och för att tvångsrekrytera små barn som soldater. Barnen tvingas begå grymma handlingar, ofta mot sina egna familjer, och utsätts själva för svåra övergrepp av kommendanterna i armén.
Marcus Bleasdale, född 1968 i Storbritannien och idag bosatt i Oslo, räknas till världens främsta bildjournalister. Han har sedan 1999 följt i LRA:s fotspår i centrala Afrika och ingående dokumenterat arméns fruktansvärda verkningar på civilbefolkningen. Utöver ett omfattande bildmaterial har Marcus även spelat in ett flertal långa vittnesmål med barn som lyckats fly från fångenskap i armén. Bilderna och vittnesmålen berättar om barn som lämnats med trauman för livet och som får endast mycket begränsad hjälp att bearbeta dem.
Omkring 20% av de barn som bortförs av LRA beräknas användas i väpnad strid och för att döda. 80% används som hushållsslavar och bärare. 100% av de flickor som bortförs tros utsättas för våldtäkt. Sedan slutet av 1980-talet anses LRA ha gjort sig skyldig till bortrövandet av över 25 000 barn.
Joseph Kony och hans fyra närmsta kommendanter är sedan 2005 efterlysta av Internationella Brottmålsdomstolen i Haag. En av dessa kommendanter, tillika Konys närmsta man, Vincent Otti, tros ha avrättats hösten 2007 av LRA-soldater. Otti stöttade fredsförhandlingarna mellan LRA och den ugandiska regeringen, och tros därför ha betraktats som svekfull av Kony. Fredsförhandlingarna har hittills inte givit resultat.

Joseph Kony anses vara en av vår tids i särklass mest hänsynslösa krigsförbrytare. Efter påtryckningar från arméns offer och icke-statliga organisationer aktiva i centrala Afrika undertecknade USA:s president Barack Obama den 24 maj 2010 The Lord’s Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act. Härigenom har Obama åtagit sig att beskydda civilbefolkningen i centrala Afrika från LRA och att gripa eller oskadliggöra Kony och hans närmsta män, samt att avväpna kvarvarande soldater i LRA. Så sent som i oktober 2011 skickade Obama omkring 100 elitsoldater till Uganda för att bistå landets armé i den allt intensivare jakten på Kony. Vårvintern 2012 är Kony och hans närmsta kommendanter ännu på fri fot.
Text: Michelle Marie Roy & Karin Jerneld
Curator: Michelle Marie Roy
© Marcus Bleasdale

No comments: