2014/01/17

Bombardier

Personaldirektör Kurt-Ove Åhs/Bombardier på uppdrag av Universum. Publicerades i Destination Framtiden i Metro. 


No comments: