2014/03/25

Porträtt på Alstom

Peter Boldt/Alstom på uppdrag av Universum. Publicerades i Destination Framtiden i Metro. 

No comments: